Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 28.05.2024 10:00

Godzina zakończenia: 28.05.2024 12:00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Adres: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta, Biskupa Ignacego Świrskiego 31

Trasa dojazdu:        

Godzina rozpoczęcia: 29.05.2024 10:00

Godzina zakończenia: 29.05.2024 12:00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Adres: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta, Biskupa Ignacego Świrskiego 31

Trasa dojazdu:        

Celami Festiwalu są: prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów artystycznych; inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej; kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży i dorosłych kulturą teatralną; stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, pedagogów, animatorów życia teatralnego; rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacenie osobowości dzieci i młodzieży poprzez edukację teatralną.