Prezydent Miasta Siedlce informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których wystąpiły szkody spowodowane deszczem nawalnym w dniach 18-23 czerwca 2020 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Druk wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest na stronie internetowej Miasta Siedlce www.siedlce.pl w zakładce Ochrona środowiska oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z Zarządzeniem Nr 149 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce: tel.: (25) 794 39 44.

Aktualny wniosek do pobrania

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

                                                                                     Andrzej Sitnik