Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Miasta Siedlce

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (umowy z Miastem Siedlce)

1

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
kontakt: /25/ 633 25 22
www.zuo.siedlce.pl

2

PUK Serwis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce
kontakt: /25/ 632 84 01
www.pukserwis.siedlce.pl

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (umowy indywidualne)

1

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
kontakt: /25/ 633 25 22
www.zuo.siedlce.pl

2

PUK Serwis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce
kontakt: /25/ 632 84 01
www.pukserwis.siedlce.pl

3

REMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Zakład Siedlce: ul. 3 Maja 28
kontakt: /25/ 644 50 55
www.remondis.pl

4

CZARNOCKI M Marcin Andrzej Czarnocki

ul. Niklowa 12, 08-110 Siedlce
kontakt: 508 858 923

5

MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
kontakt: /29/ 769 18 00
mpk@purehome.pl

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości