Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK.
Lokalizacja PSZOK: Siedlce ul. Brzeska 110 (baza PUK Serwis Spółka z o.o w Siedlcach).


Punkt jest czynny:

 • poniedziałek i środa w godzinach od 10.00 do 18.00,
 • wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00,
 • czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 16.00,
 •  sobota w godzinach od 9.00 do 14.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).


PSZOK przyjmować będzie następujące odpady komunalne:


 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz  opakowania wielomateriałowe,
 •  papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 •  szkło oraz opakowania ze szkła,
 •  odpady zielone,
 • popiół z palenisk domowych,
 • odzież i tekstylia,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Do PSZOK odpady komunalne mogą przekazywać wyłącznie mieszkańcy Siedlec. Nie będą przyjmowane odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej.