Nowy przewodniczący Rady Biznesu

Marian Borkowski, właściciel siedleckiej firmy Foldruk Media, zastąpił Krzysztofa Figata na stanowisku przewodniczącego Siedleckiej Rady Biznesu. Rada jest prestiżowym forum współdziałania i dyskusji siedleckich przedsiębiorców i ludzi nauki o problemach gospodarki i jej otoczenia w Mieście.

Poprzedni przewodniczący – Krzysztof Figat, rezygnację z funkcji podczas posiedzenia Rady w dniu 8 marca, argumentował niemożnością pogodzenia obowiązków szefowania Radzie, z pełnionymi obowiązkami zawodowymi. Na jego miejsce powołany został Marian Borkowski, prezes i właściciel siedleckiej firmy Foldruk Media, która w tym roku obchodziła 25-lecie swojego istnienia.

Nowy przewodniczący zadeklarował w swoim wystąpieniu inauguracyjnym, zwiększenie ilości spotkań Rady oraz dalszą integrację środowiska siedleckiego biznesu różnych branż. Członkowie Rady zamierzają nadal kontynuować wymianę wiedzy i doświadczeń zarządczych oraz wymianę kontaktów gospodarczych. Siedlecka Rada Biznesu formułuje też postulaty dot. wspólnych, nowych wyzwań i trendów gospodarczych do władz samorządowych i administracyjnych różnych szczebli.

Podczas spotkania SRB zostali powołani nowi członkowie: Dr Bożena Piechowicz - Rektor Collegium Mazovia ISW, Tamara Zacharuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach Mieczysław Fedorowicz (Regionalne Drogi Podlaskie), Sławomir Zawieska (Bozamet), Władysław Grochowski (Arche), Grzegorz Wiśniewski (Trafika).Posiedzenie Rady uzupełnił wykład p. Ireneusza Sikory z firmy informatycznej „Sedkomp”, nt. „Polityka bezpieczeństwa w firmie. Bezpieczeństwo internetowych transakcji bankowych”. Ponadto, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski poinformował siedleckich przedsiębiorców o zamierzeniach inwestycyjnych magistratu, zaplanowanych na rok 2017.

Spotkanie szefów siedleckich firm miało też swoją część charytatywną. Przebywający w Polsce Ks. Waldemar Pawelec SAC, proboszcz parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie (region żytomierski), zwrócił się o pomoc finansową na remont kościoła –  a w szczególności prezbiterium - oraz na działalność Domu Parafialnego, w tej gromadzącej w większości ludność polskiego pochodzenia miejscowości. Ks. Pawelec dzięki swoim staraniom organizuje wiele wartościowych wydarzeń kulturalnych i sportowych dla swoich parafian. To właśnie do parafii którą kieruje od kilku lat jeżdżą siedleccy harcerze z ZHR w ramach "Akcji Paczka". Kościół w Dowbyszu ma być konsekrowany w czerwcu b.r. Wydarzenie to objął swoim patronatem Prezydent RP Andrzej Duda.

Siedlecka Rada Biznesu to prestiżowa i samorządna organizacja, gromadząca szefów podmiotów gospodarczych z terenu Miasta. Powołał ją Prezydent Miasta Siedlce Mirosław Symanowicz, a pierwsze jej posiedzenie miało miejsce 20 grudnia 2005 roku. Ma na celu lobbowanie wśród przedsiębiorców i samorządowców na rzecz rozwoju Siedlec i poszczególnych firm. Rada patronuje konferencjom i spotkaniom, których podstawowym celem jest promocja lokalnej przedsiębiorczości. W jej skład wchodzi ponad 90 osób, wśród których są czołowi siedleccy przedsiębiorcy, właściciele firm oraz przedstawiciele nauki.