NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW, E-MAIL

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

zakres określony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Siedlce, ul. Henryka Sienkiewicza 32

25 794-30-10
25 794-30-01

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

www.mopr.siedlce.pl
sekretariat@mopr.siedlce.pl

mieszkańcy miasta Siedlce

PSYCHOLOGICZNE

2.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siedlcach

badania i konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży, terapia rodzin, doradztwo zawodowe

Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6

25 794-33-04

poniedziałek-czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-16.00

www.poradnia.siedlce.pl
poradnia_siedlce@o2.pl
www.facebook.com/poradnia.siedlce/

dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych w mieście Siedlce, dzieci nieobjęte wychowaniem przedszkolnym mieszkające w Siedlcach

3.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA, skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66

800-702-222 (bezpłatna infolinia)

24godz. przez 7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl, porady@liniawsparcia.pl

dla osób będących w kryzysie psychicznym

4.

Stowarzyszenie Animo w Warszawie

zaburzenia lękowe

Warszawa, ul. Janinówka 11/122

22 270-11-65

poniedziałek – czwartek 18.00-21.00

psycholog@stowarzyszenieanimo.pl

osoby z zaburzeniami lękowymi (nerwica, ataki paniki, fobie)

5.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach

grupy samopomocowe, punkt konsultacyjny

Siedlce, ul. Młynarska 19/5

25 644-57-06

codziennie (oprócz niedziel i świąt) 17.00-20.00, trzy razy w miesiącu poradnictwo psychologiczne 17.00-20.00

www.stowarzyszenie-stylzycia.pl
stylzycia@poczta.onet.pl


6.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach


Siedlce, ul Świętojańska 4

25 632-41-90

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.kofoed.cpg.pl
kofoed@wp.pl


7.

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach

psychoterapia indywidualna i grupowa, opieka psychiatryczna

Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 40

25 633-31-81

poniedziałek – piątek 8.00-20.00

www.powrotzu.com.pl
powrotzu@wp.pl

osoby w kryzysie

8.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA” w Siedlcach


Siedlce, ul. Czesława Dylewicza 23

513-092-222

poniedziałek–piątek 11.00-18.00

www.szansa.siedlce.pl
szansa.siedlce@gmail.com


PEDAGOGICZNE

9.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siedlcach

diagnoza i terapia pedagogiczna, konsultacje pedagogiczne, doradztwo zawodowe

Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6

25 794-33-04

poniedziałek, piątek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek 8.00-18.00

www.poradnia.siedlce.pl
poradnia_siedlce@o2.pl
www.facebook.com/poradnia.siedlce/

dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych w mieście Siedlce, dzieci nieobjęte wychowaniem przedszkolnym mieszkające w Siedlcach

POMOC SPOŁECZNA

10.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

określony w ustawie o pomocy społecznej

Siedlce, ul. Henryka Sienkiewicza 32

25 794-30-01

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.mopr.siedlce.pl
sekretariat@mopr.siedlce.pl

mieszkańcy miasta Siedlce

11.

Caritas Diecezji Siedleckiej – Centrum Wsparcia


Siedlce, ul. Budowlana 1

513-503-880


www.siedlce.caritas.pl
centrumpomocy.siedlce@caritas.pl


12.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach


Siedlce, ul Świętojańska 4

25 632-41-90

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.kofoed.cpg.pl
kofoed@wp.pl

zadanie zlecone przez Miasto – posiłki, łaźnia, pralnia

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

13.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów uzależnień

określony w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

25 794-37-60

poniedziałek – piątek 7.45-15.45

www.siedlce.pl katarzyna.marciniak-paprocka@um.siedlce.pl

mieszkańcy miasta Siedlce

14.

Poradnia Leczenia Uzależnień SPZOZ Siedlce


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Starowiejska 15 (II piętro)

25 632-20-61 do 69 wew. 319
15.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach – Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu


Siedlce, ul. Sokołowska 161

25 631-08-67

zapisy telefoniczne: poniedziałek–piątek 8.00-14.00
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7.30-19.30

www.centrum.med.pl


16.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach

zbiór książek o tematyce choroby alkoholowej, grupy samopomocowe, punkt konsultacyjny

Siedlce, ul. Młynarska 19/5

25 644-57-06

codziennie (oprócz niedziel i świąt) 17.00-20.00, trzy razy w miesiącu poradnictwo psychologiczne 17.00-20.00

www.stowarzyszenie-stylzycia.pl
stylzycia@poczta.onet.pl


17.

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach

leczenie uzależnień: narkotyki, dopalacze, alkohol, hazard, psychoterapia indywidualna i grupowa, opieka psychiatryczna, program terapii dla użytkowników marihuany CANDIS, program wczesnej interwencji „FreD goes net”

Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 40

25 633-31-81

poniedziałek – piątek 8.00-20.00

www.powrotzu.com.pl
powrotzu@wp.pl

osoby uzależnione i współuzależnione, osoby powyżej 16 r.ż, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, osoby w kryzysie

18.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA” w Siedlcach


Siedlce, ul. Czesława Dylewicza 23

513-092-222

poniedziałek–piątek 11.00-18.00

www.szansa.siedlce.pl
szansa.siedlce@gmail.com

uzależnieni od alkoholu, narkotyków i hazardu, współuzależnieni, dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniom

19.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach


Siedlce, ul Świętojańska 4

25 632-41-90

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.kofoed.cpg.pl
kofoed@wp.pl


20.

Teen Challenge Coffee House

grupa wsparcia osób uzależnionych, punkt konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny w Siedlcach, ul. 10 Lutego 15

0.669-107-763
0.726-049-335

spotkania grupy wsparcia czwartki w godz. 18.00-20.00


osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, osoby bezdomne, ofiary przemocy

21.

Anonimowi Alkoholicy

infolinia

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce Warszawa, ul. Chmielna 20

801-033-242

codzienne 8.00-20.00

aa@aa.org.pl


22.

Ogólnopolski Telefon zaufania Narkotyki – Narkomania

infolinia


801-199-990

codzienne 16.00-21.00

www.narkomania.org.plMitingi grup parafialnych

23.


Ankra

Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124


niedziela 17.00


czwarty otwarty

24.


Tartak

Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124


wtorek 18.00


pierwszy otwarty

25.


Łyk-End

Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124


sobota 18.0026.


Metamorfoza

Parafia pw. Św. Ducha w Siedlcach, ul. Brzeska 37


poniedziałek 18.00


pierwszy otwarty

27.


Szarotka

Parafia pw. Św. Ducha w Siedlcach, ul. Brzeska 37


czwartek 18.00


drugi otwarty

28.


Przestrzeń

Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 128


poniedziałek 18.0029.


Otwarte Drzwi

Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach, ul. Monte Cassino 36


środa 17.00


drugi otwarty

30.


Akceptacja

Parafia pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach, ul. Ignacego Daszyńskiego 12


piątek 18.0031.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach – Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu

Pierwszy Krok

Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 41

miting

piątek 17.00


trzeci otwarty

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

32.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Siedlcach

określony w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Henryka Sienkiewicza 32

25 794-30-10 25 794-30-01

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.mopr.siedlce.pl
mzi@mopr.siedlce.pl

mieszkańcy miasta Siedlce

33.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej


800-120-002 (bezpłatna infolinia)

całodobowo

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

dla osób doświadczającychprzemocy domowej

34.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach


Siedlce, ul Świętojańska 4

25 632-41-90

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.kofoed.cpg.pl
kofoed@wp.pl

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, grupa wsparcia

35.

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach


Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 40

25 633-31-81

poniedziałek – piątek 8.00-20.00

www.powrotzu.com.pl
powrotzu@wp.pl

grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej

36.

Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie

poradnictwo

Poradnia Prorodzinna, ul. Dobra 5 lok. 15/16, Warszawa

22 627-07-25

poniedziałek – piątek 9.00-17.00INTERWENCJA KRYZYSOWA

37.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego


Urząd Miasta Siedlce, Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, Skwer Niepodległości 2

25 794-37-59

poniedziałek–piątek 7.45-15.45

www.siedlce.pl


38.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siedlcach


ul. Henryka Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce

25 794-30-10
25 794-30-01

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

www.mopr.siedlce.pl
sekretariat@mopr.siedlce.pl

mieszkańcy miasta Siedlce

39.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

22 361-69-00

całodobowo

dyzurny@rcb.gov.pl

świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

40.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

rozpoznanie predyspozycji zawodowych, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Siedlce, ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21

25 794-38-48
25 794-38-49

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.siedlce.praca.gov.pl

zainteresowani poradą zawodową

41.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach


Siedlce, ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21

25 632-73-21

poniedziałek–piątek 8.00-16.00

www.wupwarszawa.praca.gov.pl
siedlce@wup.mazowsze.pl

bez ograniczeń

42.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

informacje o usługach urzędów pracy

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia, ul. Trawiasta 20 b, 15-161 Białystok

19-524 (z Polski), +48 22 19-524 (z zagranicy)

poniedziałek–piątek 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl
biuro@zielonalinia.gov.pl

zarejestrowani, poszukujący pracy, pracodawcy

43.

Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

integracja zawodowa osób trwale bezrobotnych

Siedlce, ul. Budowlana 1

25 640-71-32

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

www.cissiedlce.pl cissiedlce@interia.pl


DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

44.

Caritas Diecezji Siedleckiej - Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe

Siedlce, ul. Budowlana 1

25 640-71-30, 500-566-881

poniedziałek, wtorek, środa 8.00-20.00, czwartek, piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-13.00

www.siedlce.caritas.pl
siedlce.oppp@caritas.pl

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

45.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach


Siedlce, ul. Starowiejska 66

47 707-23-60 oficer dyżurny


www.mazowiecka.policja.gov.pl kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl


PRAWO KONSUMENCKIE

45.

Miejski Rzecznik Konsumentów

ochrona praw konsumenckich

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

25 794-37-36

poniedziałek, wtorek 9.00-15.00, środa 9.00-12.00, czwartek 13.00-18.00

www.siedlce.pl
mrk@um.siedlce.pl

mieszkańcy miasta Siedlce

46.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ochrona praw konsumenckich

UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1. 00-950 Warszawa

infolinia konsumencka 801-440-220, 22 290-89-16

poniedziałek-piątek 8.00-18.00

www.uokik.gov.pl porady@dlakonsumentow.pl


PRAWA DZIECKA

47.

Rzecznik Praw Dziecka

ochrona praw dziecka

Biuro RPD, ul. Chocimska 6, 00-450 Warszawa

22 583-66-00

poniedziałek-piątek 8.15-20.00

www.brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem

48.

Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę

wsparcie dzieci i młodzieży

Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25

116-111 telefon zaufania

całodobowo

biuro@fdds.pl


PRAWA PACJENTA

49.

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Filia w Siedlcach

uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 4

25 785-12-00

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

www.nfz-warszawa.pl
siedlce@nfz-warszawa.pl

pacjenci, wykaz placówek udzielających świadczeń medycznych

50.

Rzecznik Praw Pacjenta

ochrona praw pacjenta

Biuro RPP, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

800-190-590 infolinia

poniedziałek-piątek 8.00-20.00

www.bpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

każdy, kto ma poczucie łamania praw pacjenta

51.

Narodowy Fundusz Zdrowia

uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

22 572-60-00

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

52.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach

składki, emerytury i renty, orzecznictwo lekarskie

Siedlce, ul. Browarna 12

25 640-16-00

poniedziałek–piątek 8.00-15.00

www.zus.pl
cot@zus.pl


53.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa w Siedlcach

informowanie ubezpieczonych i świadczeniobiorców o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz propagowanie działalności Kasy

Siedlce, ul. Brzeska 39

25 644-16-40,
25 640-46-41,
25 640-46-43

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

www.krus.pl
siedlce@krus.gov.pl

świadczeniobiorcy, ubezpieczeni w KRUS

54.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

emerytury, renty, składki, zasiłki, zwolnienia lekarskie, Platforma Usług Telefonicznych ZUS oraz Program Płatnik – pomoc techniczna

Centrum Obsługi Telefonicznej

22 560-16-00

poniedziałek-piątek 7.00-18.00

www.zus.pl
cot@zus.pl

ubezpieczeni, płatnicy, lekarze

PRAWO PRACY

55.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Siedlcach

przestrzeganie przepisów prawa pracy

Siedlce, ul. Brzeska 97

25 632-80-50

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

www.warszawa.pip.gov.pl otsiedlce@warszawa.pip.gov.pl


56.

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

prawo pracy

Główny Inspektorat Pracy, ul. Płocka11/13, 01-231 Warszawa

801-002-006 (stacjonarne), 459-599-000 (komórkowe)

Poniedziałek-piątek 9.00-15.00

www.bip.pip.gov.pl
kancelaria@gip.pip.gov.pl


PRAWO PODATKOWE

57.

Urząd Skarbowy w
w Siedlcach


Siedlce, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 45

25 632-87-20

poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

www.mazowieckie.kas.gov.pl
us.siedlce@mf.gov.pl


58.

Krajowa Informacja Podatkowa

infolinia


801-055-055 (stacjonarne), 22 330-03-30 (komórkowe), 48 22 33-00-330 (z tel. zagranicznych)

Poniedziałek-piątek 8.00-116.0059.

Krajowa Informacja Skarbowa

informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

801-055-055 (stacjonarne), 22 330-03-30 (komórkowe), 48 22 33-00-330 (z tel. zagranicznych), koszt zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek-piątek 7.00-18.00

www.kis.gov.pl kancelaria.kis@mf.gov.pl

każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

60.

Rzecznik Finansowy

prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

22 333-73-26, 22 333-73-37 (sprawy związane z COVID-19)

Poniedziałek-piątek 9.00-16.00

porady@rf.gov.pl, www.rf.gov.pl, biuro@rf.gov.plwww.rf.gov.pl


osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

61.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

informacje i usługi przyjazne obywatelom - portal Ministerstwa Cyfryzacji

62.

Rzecznik Praw Obywatelskich

ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

800-676-676

poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

63.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

ochrona praw osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa, korespondencja: Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

801-801-015

poniedziałek-piątek 8.00-17.00

www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych