nazwa organizacji

rodzaj zajęć

terminy stałych zajęć

miejsce realizacji zajęć

sposób rekrutacji

termin

godzina

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem SZANSA

warsztaty "Szkoła dla rodziców i wychowawców" dla rodziców

7 maja - 4 czerwca

9.00 - 15.00

wioska SOS


warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców

co drugi piątek od 7 stycznia

18.00 - 20.00

Dylewicza 23

konsultacje psychoterapeutyczne dla rodziców i opiekunów

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

13.00 - 19.00

Dylewicza 23

Stowarzyszenie Kultura Oświata Samorządność

Warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych

maj - czerwiec


ul. Kurpiowska 3

rekrutacja poprzez ogłoszenia w mediach społecznościowych, informacje na stronie internetowej i wywieszanie plakatów