nazwa organizacji

rodzaj zajęć

terminy stałych zajęć

miejsce realizacji zajęć

sposób rekrutacji

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem SZANSA

termin

godzina

konsultacje indywidualne dla uzależnionych

co drugi wtorek począwszy od 11 stycznia

12.00 - 18.00

Dylewicza 23

dyżur osoby pierwszego kontaktu

30 godz. W miesiącu


Dylewicza 23

warsztaty odnowy duchowej

każda ostatnia sobota miesiąca

9.00 - 15.00

Dylewicza 23

konsultacje psychoterapeutyczne dla rodziców i opiekunów

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

13.00 - 19.00

Dylewicza 23

Konsultacje indywidualne dla i psychoterapia dla dzieci i młodzieży

każda druga i czwarta środa miesiąca od 12 stycznia

15.00 - 18.00

Dylewicza 23

Caritas Diecezji Siedleckiej

praca terapeutyczno-psychologiczna skierowana do osób uzależnionych w kryzysie bezdomności

dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców Mieszkań Wspieranych przy ul. Kleeberga 2


Kleeberga 2


Stowarzyszenie Kultura Oświata Samorządność

Warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych

maj - czerwiec


ul. Kurpiowska 3

rekrutacja poprzez ogłoszenia w mediach społecznościowych, informacje na stronie internetowej i wywieszanie plakatów

warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci

lipiec


ul. Kurpiowska 3

zajęcia treningowo - terapeutyczne

środa

15.30 - 16.30

ul. Kurpiowska 3

Warsztaty psychoedukacyjne narkotyki

maj - czerwiec


ul. Kurpiowska 3

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia"

spotkania grup DDA

poniedziałki i czwartki

18.00 - 20.00

ul. Młynarska 19/5

w sposób ciągły poprzez stronę www, media społecznościowe, media lokalne

spotkania grupa AA

niedziela

9.00 - 11.00

ul. Młynarska 19/5

indywidualne spotkania z pedagogiem

poniedziałek

17.00 - 20.00

ul. Młynarska 19/5

grupa edukacyjno - motywacyjna

poniedziałki i czwartki

18.00 - 20.00

ul. Młynarska 19/5

Stowarzyszenie "MGIEŁKA"

konsultacje indywidualne

dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników


ul. Zambrowska 2; ul. Bohaterów Getta 2

w sposób ciągły poprzez stronę www, media społecznościowe, media lokalne

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych – Powrót z „U”

1.terapia indywidualna uzależnienia od narkotyków oraz NSP (nowe substancje psychoaktywne, tzw. dopalacze)

2. terapia indywidualna i grupowa uzależnienia od alkoholu

3. terapia indywidualna uzależnienia od hazardu

4. terapia indywidualna i grupowa osób współuzależnionych

5. grupa wsparcia dla współuzależnionych

6. konsultacje lekarskie (psychiatryczne)

7. wsparcie i opieka socjalna

8. wsparcie i pomoc prawna

9. Indywidualny program terapii dla użytkowników konopi CANDIS

10. Program wczesnej interwencji FRED GOES NET

od poniedziałku do piątku

8.00 – 20.00

ul. Kilińskiego 40