nazwa organizacji

rodzaj zajęć

terminy stałych zajęć

miejsce realizacji zajęć

sposób rekrutacji

termin

godzina

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem SZANSA

szkolenie "Dialog Motywujący"

VI - VIIw sposób ciągły poprzez strone www, media społecznościowe, media lokalne

szkolenie "Porozumienie bez przemocy"

VIII - IXwarsztaty "Szkoła dla rodziców i wychowawców" dla specjalistów

7 marca - 4 kwietnia

15.45 - 20.15

Daszyńskiego 12