Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach:

 • Chromińska Magdalena – Przewodnicząca MKRPA w Siedlcach
 • Dziewulski Andrzej – Wiceprzewodniczący MKRPA w Siedlcach
 • Marciniak-Paprocka Katarzyna – Sekretarz MKRPA w Siedlcach
 • Borkowska Iwona
 • Dąbrowska Monika
 • Derlatka Anita
 • Dudek Dariusz
 • Grzegrzółka Przemysław
 • Joński Bogusław
 • Marciniuk Agata
 • Matejek Joanna
 • Paczóska Mirosława
 • Ks.Sereda Jacek
 • Suliński Michał