Informujemy, że w czwartek 4 sierpnia 2022 r. pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych,

od godziny 19:30 zostanie przeprowadzone odkomarzanie i odkleszczanie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Muchawka.

We wtorek 5 sierpnia 2022 r. pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych, od godziny 19:30 zostanie przeprowadzone odkomarzanie i odkleszczanie miejskich placów zabaw, skweru przy ul. Bolesława Chrobrego oraz terenów zielonych przy stawie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zwracamy się z prośbą  o zaniechanie pobytu w tym czasie na wskazanym terenie.