Postępowania administracyjne w sprawie przyznania dodatku węglowego w Mieście Siedlce będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Krystyny Osińskiej 6.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach będzie je wydawał od 19.08.2022 roku (piątek).

Od 18.08.2022 roku wnioski będą dostępne do pobrania na stronie internetowej www.mopr.siedlce.pl
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 794 31 94.
Ze względów organizacyjnych wnioski o dodatek węglowy będą przyjmowane od 22.08.2022 roku (poniedziałek).