1 września 2022 r.

9:00 Msza św. w kościele  pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siedlcach w intencji ofiar II Wojny Światowej


9:45 przejazd na Cmentarz Wojenny


10:00  złożenie wiązanek na Cmentarzu Wojennym