Służba Więzienna ponownie uczestniczy w Ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja zorganizowana jest przez Straż Graniczną, by wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października 2020 roku i potrwa do 20 grudnia 2020 roku. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była ośmiokrotnie. W latach 2012-2019 około 25 000 krwiodawców służb mundurowych oddało 11 550 litrów krwi i jej składników.

Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takim działaniom możliwe jest ukazanie wzorowych postaw, godnych naśladowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym.

Tegoroczna, dziewiąta edycja akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” nabrała szczególnego znaczenia ze względu na trwającą pandemię COVID-19, która skutkuje mniejszą ilością dawców krwi. Wielu z nich boi się oddawania krwi, albo nie może jej oddać, bo jest zakażona SARS-CoV-2. Taki stan to poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Podkreślić należy, że dawcy krwi mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczną donację.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zawsze chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Podczas ubiegłorocznej edycji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oddali 705 litrów krwi i jej składników. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi.

Zachęcamy społeczność miasta Siedlce i regionu siedleckiego do włączenia się w akcję "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna". Krew dla ratowania życia ludzkiego w ramach niniejszej akcji oddawać można do dnia 20 grudnia 2020r. w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach podając w rejestracji hasło „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA" (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).

Uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości! Dołącz do Nas!