Ruszył Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców miasta Siedlce"Grypa Senior 65+" na lata 2020 – 2023.

Mieszkańcy Siedlec w wieku objętym Programem mogą zgłaszać się do przychodni i zaszczepić się bezpłatnie przeciwko grypie. Szczepienia sfinansowane są w całości z budżetu Miasta Siedlce.

Warunkiem bezpłatnego zaszczepienia jest posiadanie przez mieszkańca Siedlec aktualnego zaświadczenia - wydanego przez lekarza rodzinnego - o braku przeciwwskazań do szczepienia przeciwko grypie. Warto dodać, że to zaświadczenie ważne jest tylko przez 24 godziny! Dlatego po jego uzyskaniu każdy seniorów powinien od razu poddać się szczepieniu w jednej z wybranych (podanych poniżej) przychodni.

Od 23 listopada 2020 r. do 28 listopada 2020 r. szczepionki dostępne są w przychodniach podanych firm:

SPZOZ Siedlce

Przychodnia POZ nr 3 Poradnia Ogólna - Mazurska 1
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00

Przychodnia POZ nr 4 Poradnia Ogólna - Bolesława Chrobrego 17
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00


CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.

Przychodnia Zdrowia nr 1 - Księdza Jana Niedziałka 14
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00

Przychodnia Zdrowia nr 4 "Centrum Matki i Dziecka" - Generała Franciszka Kleeberga 2
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00

Przychodnia Zdrowia nr 5 - Romanówka 19
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00

Przychodnia Zdrowia nr 7 - Terespolska 12
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00


Gałczyński i Wspólnicy Spółka Jawna w Siedlcach - ul. 3-go Maja 3 (Medica)
w godzinach pracy Przychodni

AKTUALIZACJA

Od 30 listopada 2020 r. do 5 grudnia 2020 r.
szczepionki w ramach programu "Grypa Senior 65+" dostępne są w przychodniach podanych firm:

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.
Przychodnia Zdrowia nr 1 - Księdza Jana Niedziałka 14
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00
Przychodnia Zdrowia nr 4 "Centrum Matki i Dziecka" - Generała Franciszka Kleeberga 2
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00
Przychodnia Zdrowia nr 5 - Romanówka 19
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00
Przychodnia Zdrowia nr 7 - Terespolska 12
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00


Gałczyński i Wspólnicy Spółka Jawna w Siedlcach - Przychodnia - 3 Maja 3 w godzinach pracy Przychodni

Od 07 grudnia 2020 r. do 12 grudnia 2020 r.  
szczepionki dostępne są w przychodniach podanych firm:

SPZOZ Siedlce

Przychodnia POZ nr 2 Poradnia Ogólna - Młynarska 22
poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00

Gałczyński i Wspólnicy Spółka Jawna w Siedlcach - Przychodnia - 3 Maja 3
w godzinach pracy Przychodni.


Od 21 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. 

Gałczyński i Wspólnicy Spółka Jawna w Siedlcach - Przychodnia - 3 Maja 3
w godzinach pracy Przychodni.


Od 28 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  szczepionki dostępne są w przychodni:
Gałczyński i Wspólnicy Spółka Jawna w Siedlcach -
Przychodnia - 3 Maja 3
w godzinach pracy Przychodni.


Możliwe jest udzielanie szczepień do wyczerpania zapasów szczepionek