Na chodnikach, trawnikach, skwerach czy nawet przy wejściu do bloku mieszkalnego… Każdemu z nas wielokrotnie zdarzyło się zobaczyć leżącą psią kupę, a pewnie nawet wdepnąć w „niemiłą” niespodziankę.
Pamiętajmy! Sprzątanie po swoim pupilu to  kwestia kultury osobistej, ale także obowiązek prawny. Za zostawianie nieczystości w miejscach publicznych grozi nam nie tylko niezadowolenie sąsiadów, ale i mandat.

Właściciel psa ma określone prawnie obowiązki. Jednym z nich jest sprzątanie po swoim pupilu, gdy ten załatwi się w miejscu publicznym. Kwestię tę reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a konkretnie art. 4. Stanowi on, że rada gminy po konsultacji z sanepidem uchwala regulamin, który określa m.in. "obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku".
Regulamin czystości i porządku to akt prawa miejscowego. W Siedlcach obowiązuje Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr X/118/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce http://www.edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/862... (rozdział 6, strona 8 mówi o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych))

Pamiętajmy! Wybierając się na spacer ze swoim pupilem zabierajmy torebki na psie odchody. Nieczystości po swoim zwierzaku należy sprzątać niezwłocznie. 

Za to, że zostawiamy psie kupy na trawniku lub chodniku grozi mandat do 500 zł.


Załącznik: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce