W bieżącym roku szkolnym o wszczęcie postępowań egzaminacyjnych na

stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wystąpiło 32

nauczycieli szkół i placówek oświatowych podległych Miastu Siedlce.

Wszyscy przeszli pomyślnie postępowanie egzaminacyjne uzyskując stopień nauczyciela mianowanego. Uroczyste wręczenie dokumentów poświadczających awans zawodowy odbyło się 26 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Siedlce. Prezydent Miasta Siedlce odebrał ślubowanie złożone przez zgromadzonych nauczycieli.