15 sierpnia obchodziliśmy w Siedlcach Święto Wojska Polskiego i 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Tegoroczne obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą św. w kościele garnizonowym. Uroczystości kontynuowano pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. 16 sierpnia odsłonięto Tablicę Pamiątkową ufundowaną przez Przedsiębiorców Ziemi Siedleckiej. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wojska Polskiego, z udziałem wojska, rodzin, kapłanów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości, odprawionej w kościele garnizonowym.
Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii wojskowej ks. płk. Piotr Gibasiewicz. Proboszcz przypomniał, że zagrożona młoda, polska niepodległość, została uratowana poprzez geniusz dowódców, bohaterstwo żołnierzy, ogromną mobilizację całego narodu i siłę modlitwy. Skierował również słowa uznania do wszystkich żołnierzy i ich rodzin.

30 lipca 2020 r. zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Robert Szczepanik odebrał w imieniu społeczności Siedlec z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową tablicę "Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku", upamiętniającą wyzwolenie Miasta Siedlce z rąk bolszewików przez 21. Dywizję Piechoty. Tablica ta została umieszczona na ścianie wewnątrz kościoła garnizonowego. Na koniec mszy św. została uroczyście odsłonięta i poświęcona.


Po mszy św. uczestnicy uroczystości w towarzystwie Orkiestry Wojskowej, kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych przeszli na Skwer Niepodległości, gdzie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się główne uroczystości Święta Wojska Polskiego.
Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Następnym punktem były przemówienia okolicznościowe. W imieniu wojska głos zabrał zastępca dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Artur Jakubczyk. Przypomniał najważniejsze elementy militarne prowadzonych 100 lat temu walk, jak również o tym, że wyróżniła się w nich 18. Dywizja Piechoty. Za swoją niezłomność została nazwana „Żelazną Dywizją”. Jej tradycje oraz przydomek dziedziczy i kultywuje dzisiejsza 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Treść przemówienia:

"Panie Generale,

Żołnierze,

Kombatanci,

Drodzy Siedlczanie!

W sierpniu 1920 roku polskie wojska pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego pokonały na przedpolach Warszawy Armię Czerwoną i zatrzymały jej pochód na zachodnią Europę. To ogromne zwycięstwo ocaliło nie tylko młodą niepodległość Polski, ale i całą demokratyczną Europę przed zalewem komunistycznego totalitaryzmu. Dla rządzących w Rosji bolszewików, Kresy i Polska stanowić miały „czerwony pomost”, dzięki któremu rewolucja komunistyczna miała dotrzeć do krajów Europy Zachodniej. Zajęcie terenów na zachód od Bugu dawało możliwość realizacji eksperymentu politycznego – - idei likwidacji państw narodowych i powstania wspólnoty komunistycznej. Dlatego też dzisiaj obchodzona rocznica, ważna jest nie tylko dla naszego kraju.

Wojna przeciwko sowieckiej dyktaturze, która świadomie dążyła do likwidacji między innymi religii oraz własności prywatnej, była dla Polski walką w obronie niepodległości, demokracji parlamentarnej, w której fundamentem społeczeństwa jest wolność polityczna, własność prywatna i patriotyzm. Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało dla Polski ogromne znaczenie moralne.

Szanowni Państwo!

Dzisiaj przyszliśmy tutaj, na Skwer Niepodległości, by wspólnie wspominać tamten czas. Z wielkim szacunkiem i zadumą pragniemy oddać hołd żołnierskiej krwi przelanej za ojczyznę. Bez tej ofiary nie byłoby Polski, także tej dzisiejszej, wolnej, suwerennej i demokratycznej. Za poświęcenie, męstwo, bohaterstwo żołnierzom nie tylko z 1920 roku, jak również weteranom i kombatantom innych bitew i frontów, jesteśmy winni szacunek i wyrazy największego hołdu. Ich postawa to dla nas niekwestionowany wzór do naśladowania. Narodowi polskiemu można przypisać wiele cech, i tych dobrych i tych złych, natomiast jedną niezaprzeczalną jest to, że w sytuacji ekstremalnej, w obliczu zagrożenia, potrafimy zmobilizować siły i stać się jedną wspólnotą. Potwierdzają to losy naszego narodu na przestrzeni wieków, począwszy od powstań narodowych, przez doświadczenia wojen światowych, po okres PRL i III Rzeczpospolitej.

15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej obchodzą swoje święto - Święto Wojska Polskiego.Żołnierze, z tego miejsca dziękuję, za Waszą wierną służbę.

Ogromnie się cieszymy, że w Siedlcach mamy wspaniałą, prężnie rozwijającą się 18. Dywizję Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka. To już drugi rok, kiedy możemy wspólnie uroczyście obchodzić Dzień Wojska Polskiego. Dziękuję za budowanie pięknego wizerunku naszego miasta i Polski. Dziękuję za to, że jesteście gotowi do niesienia pomocy w czasie pokoju. Mamy w tym czasie do czynienia z pandemią koronawirusa i wielokrotnie zaświadczyliście swoją postawą, że na Wojsko Polskie zawsze można liczyć. Od samego początku wojsko wspiera działania, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej skutków. Każdego dnia w walkę z wirusem zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy.

Gratuluję żołnierzom „Żelaznej Dywizji” pod dowództwem generała dywizji Jarosława Gromadzińskiego otrzymanych awansów.

Z dumą patrzy na Was młodsze pokolenie Polek i Polaków, które być może skieruje swoje ścieżki zawodowe właśnie w stronę wojska. W Siedlcach klasy mundurowe cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród uczniów, co stanowi ogromny potencjał kadrowy dla tutejszej jednostki.

Z okazji tego jakże podniosłego Święta, żołnierzom oraz wszystkim pracownikom cywilnym wojska składam najserdeczniejsze życzenia. Niech służba ojczyźnie przynosi Wam wszystkim zadowolenie i zasłużone uznanie, a kolejne lata niech będą pasmem sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Żołnierze, najserdeczniejsze życzenia składam także Waszym bliskim, dziękując za ich wsparcie w pełnieniu przez Was niełatwych obowiązków.

"Ku chwale Ojczyzny".


Po przemówieniach odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego, po którym oddano salwę honorową. Na koniec uroczystości delegacje złożyły wiązanki i znicze pod Pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na Skwerze Niepodległości.

Na Placu Generała Sikorskiego i odcinku ulicy Kilińskiego zorganizowano pokaz sprzętu wojskowego. Był m. in. czołg Leopard 2A5, rakietowy zestaw przeciwlotniczy Poprad, samobieżny moździerz Rak, wóz dowodzenia na podwoziu Rosomaka, oraz sztabowe i łącznościowe Jelcze. Można było zobaczyć także broń strzelecką i wyposażenie osobiste żołnierzy.

W niedzielę, 16 sierpnia po odprawionej w katedrze mszy świętej za Ojczyznę, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Siedlec ks. dr. Kazimierza Gurdy, na jednym z budynków Galerii Siedlce odsłonięto pamiątkową tablicę, a w Hallu zabytkowego budynku "Narodowego Banku Polskiego" przy Piłsudskiego 70 zaprezentowano okolicznościową wystawę malarstwa "Niepodległa Suwerenna" pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Po krótkim przemarszu z katedry do Galerii Siedlce na jej zabytkowym budynku, od strony ulicy Wojskowej, została odsłonięta i poświęcona Tablica Pamiątkowa z okazji 100. rocznicy zwycięstwa Polski w wojnie z bolszewikami. Tablicę ufundowało środowisko siedleckich przedsiębiorców: Wschodnia Izba Gospodarcza, Siedlecka Rada Biznesu i Towarzystwo Biznesowe Siedleckie. W uroczystościach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Siedlce Robert Szczepanik.


*6 ostatnich zdjęć w galerii dzięki uprzejmości www.podlasie24.pl. Dziękujemy.