W maju bieżącego roku zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce ogłoszone konkursy na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 i Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach. Komisje konkursowe obradujące w czerwcu br. wybrały kandydatów na dyrektorów w obu placówkach.

Prezydent Miasta Siedlce zatwierdził wyniki przeprowadzonych konkursów i powołał na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Władysława Sikorskiego w Siedlcach Panią Agnieszkę Zalewską-Wróbel, a na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach Pana Piotra Pniewskiego. Dokumenty powierzające te funkcje zostały wręczone 26 i 28 sierpnia 2020 r. Nowi dyrektorzy obejmą funkcje od 1 września 2020 r.