Święto Narodowe Trzeciego Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwalona przez Sejm Czteroletni zwany Wielkim Ustawa Rządowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów znana jako Konstytucja 3 Maja 3 maja 1791 r. była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Był to postępowy i odważny akt prawny, inicjujący szereg reform. Ustawa Rządowa, jak na tamte czasy, stanowiła bardzo nowatorskie posunięcie, zawierała wizję oraz program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Kształtowała podwaliny praworządności, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Konstytucja zniosła formalnie liberum veto, przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.

Demokracja, wolność, parlamentaryzm, zrozumienie spraw obywatelskich i społecznych – właśnie z tymi wartościami utożsamiamy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Konstytucja 3 Maja daje świadectwo wielkiej mądrości i przenikliwości jej twórców. Jej uchwalenie było i pozostaje znaczącym wydarzeniem nie tylko w dziejach Polski, ale też w dziejach Europy i świata. Majowe święto jest czasem radości i dumy.

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą, która została odprawiona w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem  J.E. Biskupa Siedleckiego ks. dra Kazimierza Gurdy w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach

Następnie uczestnicy przemaszerowali z kościoła katedralnego, wraz z Orkiestrą Wojskową w Siedlcach ulicami Kochanowskiego i Piłsudskiego, na Skwer gen. Tadeusza Kościuszki.

Zgodnie z programem odegrano hymn państwowy a następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Robert Szczepanik.

Kolejnym etapem uroczystości było złożenie przez delegacje kwiatów i zniczy pamięci pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, duchowni, kombatanci, radni Rady Miasta Siedlce, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych, instytucji, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, młodzież, żołnierze, harcerze, poczty sztandarowe, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz na czele z Prezydentem Miasta Siedlce Robertem Szczepanikiem

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uświetniła Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod batutą porucznika Pawła Krefta. Tamburmajorem był starszy sierżant Michał Kryński. W wydarzeniu udział wzięła także kompania honorowa, którą dowodził porucznik Tomasz Kopytiuk.