Ogrody Poetyckie z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”

19 września 2023 r. (wtorek), godz. 11:00, Park Miejski Aleksandria

Zapraszamy do Parku Aleksandria na spotkanie z poezją Jana Twardowskiego w interpretacji aktorki filmowej i teatralnej – Teresy Lipowskiej. Nie zabraknie również pięknych piosenek i muzyki instrumentalnej w wykonaniu członków Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” Gabrieli Woźnicy i Jakuba Soszyńskiego.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.