W związku z pojawieniem się śniętych ryb w zalewie siedleckim informujemy, że Urząd Miasta Siedlce poprzez odpowiednie wydziały podjął działania niezwłocznie po stwierdzeniu problemu. W piątek (08.09.2023r.) zostały pobrane próbki wody z zalewu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Do badania zostały przekazane również ryby. Wyniki będą niebawem.


Na ten moment ściśle współpracujemy z szerokim gronem środowiska wędkarskiego m.in. Polskim Związkiem Wędkarskim i Państwową Strażą Rybacką. Od piątku 8 września Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu prowadzi działania napowietrzające wodę.

Wyławiane są martwe ryby i oddawane do utylizacji. 11.09.2023 r. w akcji będą nam pomagać również żołnierze 18 DZ. Za pomoc wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom serdecznie dziękujemy.

Zalecamy niewchodzenie do wody do czasu wyjaśnienia sprawy.  


Będziemy informować o sytuacji na bieżąco.


Aktualizacja 11.09.2023r.
W weekend przy wyławianiu śniętych ryb z zalewu pracowało około 40 osób z Polskiego Związku Wędkarskiego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Państwowej Straży Rybackiej, Siedleckiej Grupy Karpiowej i osoby prywatne a dzisiaj dołączyli także żołnierze z 18 batalionu dowodzenia. 

PWIK prowadzi badania wody pod kątem natlenienia. Czekamy na wyniki badań z WIOŚ i GIOŚ.

Dodatkowo Urząd Miasta wystąpił do PPSSE w Siedlcach o wykonanie badań wody pod kątem mikrobiologicznym i widocznych zanieczyszczeń oraz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o opinię dotyczącą przyczyny śnięcia ryb i ewentualnych konsekwencji dla ludzi i zwierząt. 

Zalecamy niewchodzenie do wody do czasu wyjaśnienia sprawy. 


13.09.2022
Z zalewu wydobyto już niewielką ilość ryb. Sytuacja wydaje się być opanowana.
W załączeniu wyniki pobranych próbek wody przez PPSSE. 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

15.09.2022

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach