6 września 2023 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorami Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenu Miasta Siedlce. Działania w prowadzonej dotychczas kampanii „poMOC jest w Tobie!” zainaugurował w nowym roku szkolnym 2023/2024 Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.


Omówiono najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a także formy i sposoby współpracy z niej wynikające. Pomoc potrzebującym rodzinom i osobom zapewnia Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który mieści się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na ul. Prusa 16/18, tel. kontaktowy 25 79430 10. Do dyspozycji mieszkańców jest również telefon interwencyjny czynny całą dobę 605 031 412.