Prezydent Miasta Siedlce podaje do wiadomości informację Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 34. Dotychczasowa siedziba mieszcząca się w  Hotelu Hetman przy ul. Warszawskiej 133 została przeniesiona do Katolickiego Przedszkola Ogródek Św. Franciszka przy ul. Feliksa Hłasko 53

Treść obwieszczenie (pdf, 677kB)