Zapraszamy do udziału w Dniach Siedlec - XXVII Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 11 i 12 września 2021 r. na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, przy ul. Jana Pawła II 6.


W programie:

·ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów,

-·kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
-·wystawa zwierząt hodowlanych (koni i drobnego inwentarza),
-·prezentacja gospodarstw agroturystycznych i Grup Producentów Rolnych, 
-·prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych,
-·oferty handlowe i usługowe firm działających dla rolnictwa,
-·punkty konsultacyjne: MODR, MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS i innych instytucji,
-·podsumowanie konkursów,
-·występy zespołów artystycznych oraz atrakcje kulturalne dla dzieci i dorosłych.

XXVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym odbędą się pod hasłem: Smaki i barwy Mazowsza!

XXVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i według wskazówek pracowników MODR.

Informujemy, że impreza odbędzie się, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju i obowiązujące wytyczne Rządu.