23 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych. Prezydent Miasta Siedlce odebrał ślubowanie złożone przez zgromadzonych nauczycieli.

Do końca czerwca br. o wszczęcie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wystąpiło 31 nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych podległych Miastu Siedlce. Wszyscy przeszli pomyślnie postępowanie egzaminacyjne.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej Prezydent Miasta Siedlce powierzył Pani Monice Kowalczyk stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema na 5 lat tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Ponadto Prezydent przedłużył powierzenie stanowisk 13 dyrektorom siedleckich szkół i przedszkoli na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. oraz dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.