Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi podziemnymi, ciągami pieszo-jezdnymi i parkingami na terenie oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną nadziemną i podziemną na działkach nr geod. 98-41/60, 98-41/61, 98-41/56, 98-41/57, 98-41/55, 98-41/58 przy ul. Rakowieckiej w Siedlcach w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:

-w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 , 08-110 Siedlce.

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 09.11.2020 r.

wniosek wniosek (pdf,92.84MB)