Obchody Jubileuszu 45-lecia przedsiębiorstwa rozpoczęły się w dniu 01.10.2020r. mszą św. w intencji byłych i obecnych pracowników w Kościele Parafialnym p.w. Ducha Świętego w Siedlcach. W dniu 02.10.2020 r. podczas uroczystej Akademii Jubileuszowej w Sali Teatralnej Miasta Siedlce CKIS, Prezes Zarządu Robert Grzywacz dokonał podsumowania działalności przedsiębiorstwa i powitał licznie zgromadzonych Gości.

W imieniu Miasta Siedlce życzenia złożył Prezydent Miasta Andrzej Sitnik oraz Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka.

Krótkie prelekcje wygłosili: Jacek Szymczak - Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, prof. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Marek Zawadka - Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej oraz dr inż. Przemysław Kołodziejak w imieniu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Tradycyjnie w trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz dyplomy uznania zasłużonym pracownikom firmy.

Złote Medale za długoletnią służbę otrzymali:

Andrzej Wielgosz, Andrzej Borkowski, Waldemar Czarnocki, Paweł Duk, Dorota Gałachowska, Danuta Jasińska, Bogdan Kuliński, Krzysztof Majewski, Sławomir Osiński, Sławomir Osiński, Malgorzata Sidorzak – Fronc, Sławomir Więsak, Wiesław Wiśniewski,

Srebrne Medale za długoletnią służbę otrzymali:

Bogusława Majchrowska, Tomasz Rytel, Mariusz Zaręba, Juliusz Ziółkowski

Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Energetyki” otrzymali:

Sylwester Celiński, Andrzej Detyna, Magdalena Duszyńska, Sławomir Głuszczak, Daniel Jakimowicz, Mirosław Kalinowski, Tadeusz Osiński, Zdzisław Pakuła, Ewa Pniewska, Zbigniew Świderski

Dyplomy otrzymali:

Alfred Borkowski, Jan Borkowski Małgorzata Buczek, Jolanta Dąbrowska, , Tomasz Gajda, Kazimierz Gałach, Ewa Gałachowska, Mirosław Gałachowski, Stanisław Gasek ,Robert Giemzo, Jarosław Głusek , Jarosław Goławski, Renata Gral, Danuta Gryglas, Roman Grześkiewicz Wiesław Izdebski, Rafał Kaczor, Adam Kamer, Waldemar Karpiński, Jacek Kobus Ryszard Konca, Piotr Kondraciuk, Jerzy Kowalczyk, Anna Kowalska Szymon Krasnodębski, Zygmunt Kukla, Marek Ługowski, Stanisław Michalak, Stanisław Mularzuk, Marek Muszyński, Łukasz Nowak Stanisław Olszewski, Marek Ormanowski, Stanisław Pawlak, Teresa Piechotka,Małgorzata Pietrasik, Adam Posiadała, Marek Prus, Waldemar Radomyski, Piotr Ratajczyk Marek Rzewuski, Wojciech Sawicki, Grażyna Sisik, Kaziemierz Soszyński , Andrzej Starak, Andrzej Świnarski, Katarzyna Tarkowska, Edward Wereda, Leszek Wolski, Jarosław Wróbel, Dariusz Wysocki, Jan Zabłocki, Krzysztof Zbieć, Andrzej Zwoliński.

Akademię uświetniło widowisko muzyczne „Tylko muzyka” w wykonaniu artystów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.