Prezydent Miasta Siedlce informuje, że z dniem 12 października 2020 r. został otwarty dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Miasta Siedlce na zadania polegające na wymianie kotłów węglowych na gazowe lub olejowe, montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (solary, fotowoltaika) oraz wykonie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej miasta www.siedlce.pl w zakładce ochrona środowiska/dotacje lub pod numerem telefonu 25 794 39 11, 25 794 39 44.