W czwartek 28 maja 2020 roku między godziną 12.00 a 12.30 uruchomiona będzie syrena alarmowa.

- W wykonaniu §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach informuję, że w dniu 28 maja 2020 r. w kompleksie wojskowym przy ulicy Witolda Pileckiego 5 w Siedlcach uruchomiona zostanie syrena alarmowa - powiadamia szef sztabu 18. Dywizji Zmechanizowanej płk Cezary Róg.

Użycie syreny alarmowej związane jest z realizacją przedsięwzięć szkoleniowych i nastąpi w godzinach 12:00 - 12.30.