Rok 2020 obfituje w wiele "okrągłych rocznic". Dla upamiętnienia dwóch z nich na skrzyżowaniu ulic Monte Cassino i Warszawskiej stanęły rocznicowe banery. Dla wspólnoty gminnej bardzo ważną datą będzie 27 maja 2020 roku, czyli trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin.
Zarząd Związku Miast Polskich, biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia 30 lat temu samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także wielki wkład gmin, powiatów i województw samorządowych w późniejszy rozwój Polski, uznaje rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.
Z tej okazji przygotowaliśmy okolicznościowy znak, który towarzyszyć nam będzie przez cały 2020 rok.


Ponadto w roku 2020 obchodzić będziemy 100 lecie Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Dla ówczesnej – odradzającej się po latach niewoli – Polski był to moment szczególny. W godzinie próby cały naród stanął do walki, by bronić z trudem wywalczonej wolności. Zwycięstwo, nazywane Cudem nad Wisłą, stało się spoiwem dla kolejnych pokoleń Polaków.

W naszym mieście na rondzie Marii Skłodowskiej - Curie zostały zainstalowane dwa duże banery, przypominające o tych ważnych w dziejach Polski wydarzeniach.