18 maja Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektorom siedmiu placówek edukacyjnych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U., poz. 793 z późn. zm.) zostały przedłużone powierzenia stanowisk dyrektorom:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach, Panu Krzysztofowi Prochence,
- IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, Panu Jackowi Jagiełło,
- II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach, Pani Agnieszce Borkowskiej,
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach, Pani Jolancie Pawlik,
- Miejskiego Przedszkola nr 25 w Siedlcach, Pani Iwonie Wasilewskiej,
- Miejskiego Przedszkola nr 4 w Siedlcach, Pani Bożenie Kokot,
- Miejskiego Przedszkola nr 3 w Siedlcach, Pani Katarzynie Kotwickiej

na okres do 31 sierpnia 2021 roku.


Państwu Dyrektorom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.