Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik podziękował dziś harcerzom ZHP i ZHR za wielodniową pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Dzisiaj w Urzędzie Miasta Siedlce gościliśmy harcerzy, którzy przez wiele dni nieśli pomoc potrzebującym dostarczając żywność do Izolatorium a także rozdając siedleckim seniorom maseczki ochronne. 

Prezydent Miasta w imieniu całego samorządu oraz mieszkańców podziękował za tę szczególną postawę. Podkreślił, jak ważne są takie bezinteresowne działania w obecnej sytuacji walki z koronawirusem i jaki podziw budzą wśród społeczeństwa. 

W osobistym podziękowaniu, które każdy z zaangażowanych w pomoc harcerzy dziś otrzymał możemy przeczytać:
" Jesteśmy świadkami ofiarnego zaangażowania harcerzy. Działacie z wielkim poświęceniem, pomimo zagrożeń i niedoboru środków ochrony osobistej, co stawia przed Wami dodatkowe wyzwania w realizacji tych szlachetnych zadań. Czas pandemii to sprawdzian z prawa harcerskiego. Zdajecie ten egzamin brawurowo i najlepiej.
Starania Miasta Siedlce na rzecz poprawy sytuacji zagrożenia Covid - 19 są trudnymi działaniami. Wasza pomoc jest bardzo ważna i doskonale usprawnia te działania. Te kilkanaście dni naszej współpracy dały przykład wzorowej postawy harcerza o wielkim sercu. Dostaliśmy niezliczone wyrazy uznania dla Was od mieszkańców Siedlec oraz od pracowników Urzędu Miasta Siedlce, Miejskiego Szpitala i innych jednostek. 
Proszę przyjąć ode mnie podziękowania za swoją pracę i za postawę godną naśladowania w każdym wieku. Cieszę się, że siedleccy harcerze, jak zawsze, nie zawiedli i wspaniale wsparli działania podjęte przez Miasto Siedlce. 

Jeszcze raz dziękuję i życzę dalszych sukcesów w pełnieniu służby harcerskiej na rzecz drugiego człowieka."

Prezydent Miasta Siedlce
Andrzej Sitnik


Serdecznie dziękujemy!