Prezydent Miasta Siedlce informuje, że zgodnie z ustawowymi uregulowaniami wynikającymi przede wszystkim z przepisów rozdziału 7a „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” art. 67a-67e ustawy – Ordynacja podatkowa podatnikom przysługuje prawo ubiegania się  o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Niezależnie od szczególnej sytuacji, jaką spowodowała pandemia COVID-19 postępowanie organu podatkowego w sprawach ulg ma charakter indywidualny.

Chociaż zaburzenia w sferze gospodarczej dotykają większości przedsiębiorców to ich oddziaływanie na poszczególne branże jest zróżnicowane. Dlatego apeluję, aby we wspólnej trosce o przetrwanie jak największej liczby przedsiębiorców i utrzymanie możliwie maksymalnej liczby miejsc pracy składane wnioski były starannie przemyślane.

W tak trudnej sytuacji, która dotknęła wszystkie sfery życia, nasza solidarność, której mieszkańcy Siedlec niejednokrotnie dowodzili jednocząc się w chwilach próby, będzie miała szczególne znacznie.


INFORMACJA VIDEO:

https://siedlce.pl/transmisje/serwis-miasta-siedlce/dzialania-pomocowe-miasta-siedlce-dla-przedsiebiorcow-i-innych-podatnikow#nav