„Moja kwarantanna – Laboratorium wewnętrznego dialogu”

ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Fundacja LUZ dla Sztuki


DLACZEGO DRUGI?

I Międzynarodowy Festiwal Tańca - Teatr Jednego Tancerza odbył się w 2012 roku w Siedlcach i zgromadził wielu wspaniałych tancerzy: Shinosuke Wada z Japonii, Adelane Stanley z Singapuru, Stephen Quildan z Wielkiej Brytanii, Wiola Fiuk, Albert Ciastek, Patryk Gacki, Bartek Woszczyński


Po raz drugi sięgamy po formę festiwalową, by teraz, w nowych warunkach rzeczywistości, pokazać, że taniec jest sztuką, którą można ukazać świat przeżyć w każdej przestrzeni – niekoniecznie na scenie.


CEL:
W tym roku, w związku z trudną sytuacją w jakiej znalazł się cały świat, również świat sztuki, kultury i tańca, organizując Festiwal chcemy dać tancerzom i choreografom możliwość skonfrontowania ich emocjonalnego widzenia nowej rzeczywistości poprzez indywidualny język tańca w warunkach domowej kwarantanny. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się stworzyć wirtualną przestrzeń teatru tańca i pozyskać nową publiczność.


KIEROWNIK FESTIWALU:

JOANNA WOSZCZYŃSKA


KRYTERIA OCENY:

• oryginalność i nowatorstwo w budowie spektaklu i choreografii i

• ciekawe połączenie elementów teatru i tańca (słowo, ruch, rekwizyt, światło)

• walory artystyczne i przekaz.


NAGRODY:

• I miejsce - 1200 zł

• II miejsce - 600 zł

• III miejsce - 400 zł

• Dyplomy dla wszystkich uczestników


REGULAMIN:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie linków do filmów wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia, Oświadczeniem – zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz Umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych (zawarte w załączniku do Regulaminu). Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać na podany adres mailowy organizatora.
 2. W przypadku uczestników niepełnoletnich należy załączyć zawarte w załączniku do Regulaminu Oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisane przez rodziców lub opiekunów.
 3. Festiwalu mogą wziąć udział tancerki i tancerze powyżej 16. roku życia.
 4. Przedmiotem Festiwalu są 4-6-minutowe solowe taneczno-teatralne etiudy „Moja kwarantanna - Laboratorium wewnętrznego dialogu” zrealizowane w warunkach domowej kwarantanny, przygotowane specjalnie na ten Festiwal, wcześniej nigdzie nie publikowane. Nie mogą być nagrane na profesjonalnej scenie.
 5. Podczas realizacji etiudy należy wykorzystać domową przestrzeń, natomiast rekwizyty można wykorzystywać z zachowaniem wszystkich zasad ostrożności i obostrzeń związanych z kwarantanną.
 6. Etiudy w formie filmu nagranego w poziomie telefonem komórkowym, kamerą, tabletem w formie prywatnego linku do filmu (z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym: Vimeo, YouTube, itp.) oraz skan podpisanych dokumentów należy przesłać do 15 maja 2020 (godz. 24:00 czasu środkowoeuropejskiego) na adres mailowy f.t.j.t.2020@gmail.com. Etiudy zgłoszone przez uczestnika po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w Festiwalu.
 7. Etiuda nie może zawierać treści naruszających zasad dobrych obyczajów, treści obraźliwych, obscenicznych.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na:
  • wykorzystanie przez Organizatora etiudy w całości lub we fragmentach w celu promocji wydarzenia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
  • na udostępnienie jej na stronach internetowych związanych z Festiwalem. 
 9. Uczestnik dysponuje prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Etiudy, nieograniczonymi w żaden sposób na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 10. Wykorzystana muzyka w etiudzie nie może naruszać praw autorskich.
 11. Etiuda nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie Etiudy nazwą Festiwalu.
 13. Dane osobowe podane przy wysyłaniu etiudy uczestnik Festiwalu przekazuje dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Organizator
 14. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Festiwalu.
 15. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator


Ogłoszenie wyników nastąpi 20 MAJA 2020 na stronie www.mok.siedlce.pl, na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach oraz Fundacji LUZ dla Sztuki i wydarzeniu II Międzynarodowy Festiwal Tańca - Teatr Jednego Tancerza „Moja kwarantanna - Laboratorium wewnętrznego dialogu” – Siedlce 2020 na Facebooku.


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA FESTIWAL:

Joanna Woszczyńska, tel.: +48 602 598 493

Iwona Jastrzębska, tel.: +48 505 533 786