Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza na SZTUKAferie, czyli XV Zimowe Warsztaty Nie Tylko Artystyczne. To zajęcia z różnych dziedzin sztuki, adresowane do dzieci i młodzieży pozostających podczas ferii zimowych w mieście.Warsztaty będą nie tylko sposobem na dobrą zabawę, ale przede wszystkim możliwością kreatywnego i twórczego rozwoju. Aktywna forma zajęć umożliwi rozwój zainteresowań i talentów, które niejednokrotnie zostają tu odkryte. Praca pod kierunkiem doświadczonych instruktorów i artystów często owocuje ciekawymi pracami młodych adeptów sztuki. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję m. in. poznać różne możliwości aparatu i fotografii. Dowiedzą się jak robić zdjęcia oraz poznają historię tej dziedziny. Zajęcia taneczne nastawione będą głównie na dobrą zabawę i miłe spędzenie czasu. Osoby początkujące poznają podstawowe elementy stylów, a zaawansowanym przyniosą one wiele nowych pomysłów i inspiracji do własnego tańca.

W programie zajęć wokalnych znajdą się m. in. nowoczesna forma pracy głosem przy użyciu profesjonalnego sprzętu muzycznego. W programie SZTUKAferii znalazły się również zajęcia umożliwiające rozpoczęcie nauki gry na gitarze oraz warsztaty plastyczne połączone z poznawaniem nowych technik i materiałów plastycznych. W roku 2020 wszystkie osoby zajmujące się poezją i słowem pisanym będą mogły skorzystać z warsztatów literackich oraz z warsztatów recytatorskich.

Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach przyjmujemy od 27 stycznia 2020 r. w sekretariacie MOK, ul. Pułaskiego 6, tel. 25 794 31 01. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

10 lutego (poniedziałek)

Ze słowem za pan brat – warsztaty recytatorskie dla dzieci

prowadzi: Halina Tunkiewicz

godz. 11:00-13:00

sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

ABC gitary akustyczne – podstawy nauki gry na gitarze i śpiewu

prowadzi: Maciej Turkowski

godz. 12:00-13:30

Pracownia Muzyczna, Akademia Sztuk „Piękna 7 MOK, ul. Pułaskiego 7

Zimowa przygoda z poezją – zajęcia literackie dla młodzieży i osób dorosłych

prowadzą: Barbara Maksymiuk, Krzysztof Tomaszewski

godz. 14:00-18:00,

Klub Kultury „Mansarda”, ul. Kiepury 2/22

11 lutego (wtorek)

Warsztaty wokalne – zajęcia umuzykalniające i podstawy emisji głosu dla dzieci w wieku 7-13 lat (godz. 10:00-11:00) i młodzieży w wieku 14-18 lat (godz. 12:00-13:00)

prowadzi: Edyta Wójcik

Pracownia Muzyczna, Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7

Zimowa szkoła tańca – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

prowadzi: Ewelina Pracz

godz. 13:00-14:00

sala baletowa, Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7

12 lutego (środa)

Rysowanie światłem – nauka fotografowania i obróbki zdjęć. Zajęcia dla młodzieży powyżej 12 lat

prowadzi: Andrzej Ruciński

godz. 10:00-12:00

Pracownia Fotograficzna, Akademia Sztuk Piękna 7 MOK, ul. Pułaskiego 7

Zimowa przygoda z poezją – zajęcia literackie dla młodzieży i osób dorosłych

prowadzą: Barbara Maksymiuk, Krzysztof Tomaszewski

godz. 11:00-14:00

Siedziba SGL „Witraż”, ul. Rynkowa 24

13 lutego (czwartek)

Zimowa szkoła tańca – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

prowadzi: Ewelina Pracz

godz. 13:00-14:00

sala baletowa, Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7

Zimowa przygoda z poezją – zajęcia literackie dla młodzieży i osób dorosłych

prowadzą: Barbara Maksymiuk, Krzysztof Tomaszewski

godz. 14:00-18:00

Klub Kultury „Mansarda”, ul. Kiepury 2/22

14 lutego (piątek)

Zimowa szkoła tańca ludowego – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym (10:00-11:00) i szkolnym (11:00-12:00)

prowadzi: Bożena Wojciuk

sala baletowa, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Ze słowem za pan brat – warsztaty recytatorskie dla młodzieży

prowadzi: Halina Tunkiewicz

godz. 13:00-15:00

sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Zajęcia warsztatowe

Warsztaty artystyczne grupy podstawowej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz

Miętne, 8-12 lutego 2020 r.

Warsztaty taneczne dla tancerzy Formacji Tanecznej MP Dance

Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7, 11 i 13 lutego 2020 r.

Zimowe warsztaty Studia Piosenki i Zespołu Wokalnego Sweet Angels

Pracownia Muzyczna, Akademia Sztuk „Piękna 7 MOK, ul. Pułaskiego 7, 12-13 lutego 2020 r.

Winter Dance Factory – artystyczne warsztaty taneczne Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ i Alternatywnego Teatru Tańca LUZ (MOK, Fundacja „LUZ dla sztuki”)

Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63, 17-22 lutego 2020 r.

Zapraszamy!