Zakład Karny w Siedlcach ponownie realizuje kampanię społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy”.Kampania jest adresowana w szczególności do pracowników administracji publicznej, którzy coraz częściej mają do czynienia z trudnym petentem. Szkolenie jest prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach oraz funkcjonariuszy GISW OISW Warszawa (Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie).
Zajęcia zaplanowane są do realizacji w dwóch modułach: teoretycznym i praktycznym. W trakcie szkolenia m. in. poruszana jest problematyka agresji werbalnej i niewerbalnej ze strony interesanta, bezpiecznej organizacji miejsca pracy, praw przysługujących funkcjonariuszom publicznym (omówienie przestępstw, które mogą zostać popełnione przez petentów, m.in. naruszenie nietykalności osobistej, znieważenie), technik obrony przed agresją klienta w trakcie wykonywania pracy.

W dn. 20.02.2020 r. udział w kampanii wezmą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Miejsce realizacji: Ośrodek Sportu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, ul. B. Prusa 6, 08-110 Siedlce
Planowane godziny realizacji szkolenia: 9:00 – 14:00.


To już drugie szkolenie z tego zakresu. Pierwsze pilotażowe odbyło się w 2019 roku, a uczestnikami szkolenia byli pracownicy Urzędu Miasta Siedlce, których stanowiska narażone są na bezpośredni kontakt z najtrudniejszym klientem (agresja słowna i fizyczna).