Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 12.05.2023 09:00

Godzina zakończenia: 12.05.2023 10:00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Adres: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta, Biskupa Ignacego Świrskiego 31

Trasa dojazdu:        

12 maja, godz. 9:00
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie województwa mazowieckiego organizuje od kilkunastu lat „Festiwal Piosenki o Zdrowiu” dla dzieci i młodzieży. Oprócz wyraźnego celu edukacyjnego – zainteresowania dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowotną oraz zainspirowania do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu – festiwal ma także atrakcyjną formę rozrywkową.

Celem nadrzędnym Festiwalu jest połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych. Głównym założeniem Festiwalu jest motywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnego myślenia o zdrowiu, propagowanie zasad i idei dotyczących szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki antytytoniowej oraz profilaktyki innych nałogów, higieny osobistej, higieny jamy ustnej i bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska i ekologii.

Zmagania festiwalowe, zgodnie z założeniami regulaminowymi, odbywają się w etapach: powiatowym i wojewódzkim.