Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 24.05.2023 09:00

Godzina zakończenia: 24.05.2023 10:00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Adres: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta, Biskupa Ignacego Świrskiego 31

Trasa dojazdu:        

24 maja, godz. 9:00
Scena Teatralna Miasta Siedlce


Festiwal jest imprezą artystyczno-kulturalną o zasięgu regionalnym, w którym mogą uczestniczyć amatorskie zespoły teatralne uprawiające różnorodne formy teatralne: teatry żywego planu, teatry dramatyczne, teatry lalkowe,kabarety, teatry poezji, teatry ruchu i inne. Zespoły teatralne mogą reprezentować placówki kultury, szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze.

Celami Festiwalu są: prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów artystycznych; inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej; kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży i dorosłych kulturą teatralną; stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, pedagogów, animatorów życia teatralnego; rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacenie osobowości dzieci i młodzieży poprzez edukację teatralną.

Szczegóły na stronie www.ckis.siedlce.pl