Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 24.05.2023 11:00

Godzina zakończenia: 24.05.2023 12:00

Miejsce: Sala widowiskowa „Podlasie” MOK

Adres: Henryka Sienkiewicza 63

Trasa dojazdu:        

Godzina rozpoczęcia: 24.05.2023 14:00

Godzina zakończenia: 24.05.2023 15:00

Miejsce: Sala widowiskowa „Podlasie” MOK

Adres: Henryka Sienkiewicza 63

Trasa dojazdu:        

24 maja 2023 r. (środa), godz. 11:00, 14:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Żydzi stanowili, w różnym stopniu zasiedlenia, część społeczeństwa Siedlec od połowy XVI w. aż do końca II wojny światowej. Wykład będzie okazją do przybliżenia słuchaczom codziennego życia społeczności żydowskiej zorganizowanej w gminie, ich kultury, zwyczajów, religii i organizacji politycznych oraz ich wkładu w czasie powstań narodowo-wyzwoleńczych, dramatycznych wydarzeń w czasie pogromu 1906 r. na tle historii Siedlec.

Dawny, nieistniejący już klimat, będzie ukazany na podstawie m.in. pamiętników Anny Kahan z lat 1914-1916, wspomnień Witolda Dunwilla (Tenenbauma) z lat 1921-1939 oraz innych materiałów archiwalnych. Prelekcja będzie wzbogacona unikatowymi ilustracjami oraz fotografiami znanego fotografa żydowskiego pochodzenia – Adolfa Gancwola Ganiewskiego (1870-1942).

Grażyna Wolińska – absolwentka Wydziału Biologicznej Ochrony Wód na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Mieszkanka Siedlec od 1978 r. - od tego czasu poznaje historię miasta i regionu. Pilot wycieczek i przewodnik terenowy, początkowo na obszar dawnego województwa siedleckiego, następnie rozszerzała uprawnienia po regionie turystycznym Kazimierz Dolny-Puławy-Nałęczów, kolejno na trasie turystycznej: Łowicz, Nieborów i Arkadia aż w końcu na cały obszar województwa mazowieckiego. Autorka folderu „Śladami siedleckich Żydów ” wydanego przez PTTK w Siedlcach w 2018 r.

Spotkanie wyłącznie dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.