Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 01.09.2022 09:00

Godzina zakończenia: 01.09.2022 10:00

Miejsce: Mała Galeria Sztuki MOK

Adres: ul. Sienkiewicza 63

Trasa dojazdu:        

Doroczna wystawa uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7”

1 września 2022 r. (czwartek), godz. 9:00

Mała Galeria Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63

Kompozycje prezentowane na wystawie ilustrują zaangażowanie młodych uczestników zajęć, realizowanych w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7”. Tematy i motywy miały prowokować autorów do realizacji w sposób emocjonalny przedstawień treści i formy w wybranym medium plastycznym. Prowadząc młodzież wykorzystuję doświadczenie warsztatowe uczestników w budowaniu świadomej wypowiedzi plastycznej, w oparciu o bogate zróżnicowanie niuansów operowania środkami wyrazu dla wybranej techniki. Udało się Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7” ukazać zróżnicowane kompozycje w przestrzeni zarówno rysunkowej, jak i malarskiej. Poprzez ekspresję pulsującą wyrafinowanym indywidualnym podejściem do interpretacji wybranego tematu lub motywu, autorzy wystawy podkreślają autonomię własnych, odrębnych przeżyć i doświadczania w realizacji kompozycji plastycznych.

Tomasz Nowak

Wystawa czynna do 16 września 2022 r.