Prezydent Miasta Siedlce informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem przymrozków w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Druk wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest tutaj oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z Zarządzeniem Nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce: tel.: (25) 794 39 11 lub (25) 794 39 41