Prezydent Miasta Siedlce przyznał stypendia artystyczne na II półrocze br. nw. osobom:

Lp.

Imię i nazwisko

Program stypendium

1.

Maciej Cmoch

Projekt pn. „Opracowanie do publikacji online albumu fotograficznego pt. „Mozaika wschodu- fotograficzna opowieść o przyrodzie, ludziach i krajobrazie

z pogranicza Mazowsza i Podlasia"

2.

Patrycja Niedziółka

Projekt pn. „Przygotowanie i wykonanie plenerowego koncertu„Śpiewam…a Siedlce śpiewają ze mną”.