Zaproszenie do składania ofert o wsparcie w 2019 r. zadań publicznych o charakterze lokalnym w formie tzw. "małych grantów" więcej>>