W Strefie Płatnego Parkowania opłaty za parkowanie można wnosić:

  1. Wykupując jednorazowy bilet w parkomacie;
  2. Wykupując abonament parkingowy;
  3. Wykupując czas parkowania za pomocą aplikacji mobilnej.

Opłata za pomocą aplikacji mobilnej


Jak wnieść opłatę za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnej?


Do skorzystania z usługi wystarczy telefon z dostępem do Internetu, zainstalowana odpowiednia aplikacjamoBILET, CityParkApp, mobiParking (SkyCash) lub ePARK oraz aktywne konto w systemie.


Dodatkowo kierowcy korzystający z usług płatności mobilnej są zobowiązani do oznakowania swojego pojazdu w sposób widoczny dla kontrolera (tj. za przednią szybą pojazdu) specjalnym identyfikatorem określającym z jakiej aplikacji korzystają. Identyfikatory można pobrać ze stron aplikacji mobilnych (lub klikając bezpośrednio w podane poniżej grafiki) lub otrzymać bezpłatnie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Siedlcach przy ul. Bolesława Prusa 16/18, pokój nr 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2 w godzinach pracy urzędu. Aplikacje do pobrania, instrukcje korzystania z nich oraz identyfikatory można znaleźć pod linkami:

  1. https://pango.pl/
  2. http://www.mobilet.pl/
  3. http://www.cityparkapp.pl/
  4. https://www.skycash.com/
  5. https://electronicparking.pl/


Opłata gotówką (bilonem)


Opłata gotówką w parkomacie odbywa się przy użyciu monet o następujących nominałach:

10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Siedlce, opłata minimalna została ustalona na kwotę 1 zł i odpowiada 30 minutom parkowania. 

Pierwsze pól godziny - 1,00 zł; pierwsza godzina - 2,00 zł; druga godzina - 2,40 zł; trzecia godzina - 2,80 zł; każda następna godzina 2,00 zł; możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe.


Wniesienie opłaty. Aby wnieść opłatę za parkowanie należy wrzucić do urządzenia monety o łącznej wartości co najmniej 1 zł. W trakcie wnoszenia opłaty na wyświetlaczu urządzenia pokazywana jest wartość już wniesionej opłaty oraz odpowiadająca jej godzina, do której parkowanie zostało opłacone. Kierowca decyduje, w którym momencie zatwierdzić transakcję. 

Zatwierdzenie transakcji następuje w chwili naciśnięcia zielonego przycisku. Bilet jest drukowany natychmiast i może być odebrany w kieszeni wydawczej. Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym dla kontrolera.

Przerwanie transakcji jest możliwe w dowolnym momencie przed ostatecznym zatwierdzeniem. Aby przerwać transakcję należy przycisnąć czerwony przycisk na urządzeniu. Nastąpi wówczas zwrot monet.

Jeżeli wniesiona kwota będzie większa niż opłata do końca danego dnia, zostanie ona przeniesiona na następny dzień, w którym obowiązują opłaty. Na przykład opłata wniesiona o godzinie 17:00 w piątek będzie skutkowała wydaniem biletu, którego ważność upływa w najbliższy poniedziałek.

Bilet wzór


Opłata za pomocą wykupu abonamentu


Abonament parkingowy typu Z


Zgodnie z treścią obowiązującej Uchwały Rady Miasta Siedlce, osoby zatrudnione w obrębie SPP, mają możliwość zakupienia abonamentu parkingowego.

Abonament parkingowy typu Z można nabyć składając wypełniony formularz wniosku z potwierdzeniem wniesienia opłaty. 

Abonament parkingowy typu Z wydaje się na okres 1 miesiąca. Opłata za abonament wynosi 100,00 zł. 

Abonament parkingowy typu Z uprawnia do nieograniczonego w czasie postoju na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania. 

Abonament parkingowy podobnie jak bilet z parkomatu powinien być umieszczony za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przez kontrolera. Nie wyłożenie abonamentu parkingowego.określony powyżej jest równoznaczne z nie wniesieniem opłaty za parkowanie. 

Posiadanie abonamentu parkingowego typu Z nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca postojowego w SPP i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc postojowych.


Formularz wniosku