Późnobarokowa plebania z II poł. XVIII w.

Obok kościoła św. Stanisława znajduje się późnobarokowa plebania wybudowana latach 1768-1774 prawdopodobnie wg projektu Jana Zygmunta Deybla, w czasie późniejszym dołączono na ścianie tylnej przybudówki. Budynek wzniesiono na zlecenie Aleksandry Ogińskiej, która zamieszkiwała w nim około 1781 r. podczas przebudowy pałacu. W okresie Księstwa Warszawskiego plebania przeznaczona została na pewien czas na siedzibę Trybunału. W latach późniejszych swoją siedzibę miała tu poczta. 

Obecnie budynek plebani kościoła p.w. św. Stanisława. Wybudowana na planie prostokąta dwukondygnacyjna plebania reprezentuje styl późnobarokowy.