Kościół garnizonowy p.w. Serca Jezusowego

Zaprojektowany przez architekta Jakimowskiego i wzniesiony jako cerkiew prawosławna w latach 1868-1869. Pierwotnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem świątynia posiadała cechy architektury bizantyńskiej z charakterystycznymi pięcioma kopułami. 

W latach 1928-1933 budynek przebudowano zgodnie z projektem Michała Sławińskiego nadając mu modernistyczną formę, wyrażającą się poprzez kubistyczne i oschłe potraktowanie poszczególnych elementów.