Lapidarium

Eklektyczna kaplica otoczona nagrobkami na miejscu dawnego cmentarza katolickiego z XVIII w. Po II wojnie światowej część cmentarza oddano w użytkowanie domu dziecka sąsiadującego od strony wschodniej. Wraz ze zmianami urbanistycznymi miasta cmentarz zlikwidowano w latach osiemdziesiątych XX w.