Kolumna toskańska

Wzniesiona w 1783 r. kosztem Aleksandry Ogińskiej w związku z planowanym przyjazdem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zwieńczona krzyżem barokowym kolumna miała wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu Ogińskich. 

Zlokalizowana u wylotu ul. Asłanowicza (dawniej ul. Prospektowej) prowadzącej do kompleksu parkowo - pałacowego.