Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt w Polsce. Obchodzone jest 11 listopada, jako rocznica odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. To wyjątkowe święto związane jest z polską historią i patriotyzmem, a obchody mają na celu uczczenie pamięci bohaterów walczących o wolność Polski oraz uhonorowanie wartości, jakie niosło z sobą odzyskanie niepodległości. Jak co roku, mieszkańcy Siedlec i Goście uczcili tę radosną i ważną dla naszego kraju rocznicę. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy w kościele pw. św. Józefa.
Oprawę artystyczną wykonał Chór Miasta Siedlce.
Następnie odbył się przemarsz uczestników na Plac Wolności, gdzie zaplanowano uroczystości główne.
Wspólnie odśpiewano Hymn państwowy. Głos zabrali:

Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik
Treść wystąpienia:

Drodzy Mieszkańcy Miasta Siedlce,
Czcigodni Goście,

11 listopada to dla Polek i Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu, ponieważ obchodzimy w ten dzień Narodowe Święto Niepodległości. Przypominamy wydarzenia, które miały miejsce w 1918 roku. Wówczas, po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń – nasz kraj odzyskał niepodległość.

O tych szczęśliwych dniach, kiedy to marzenia wielu pokoleń Polaków stały się faktem, chcemy pamiętać. Chcemy czcić pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń wojennych, stworzyć warunki do rozwoju ekonomicznego i modernizacji młodego wówczas państwa.

Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu całego Narodu, który w walce o niepodległość Ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod mądrym przywództwem polityków reprezentujących wszystkie nurty i stronnictwa. Liderami tego procesu byli: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński.

Reprezentowali oni różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religijną, jednak potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu – niepodległości ojczyzny. Wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności. Ziściły się marzenia wielu pokoleń naszych rodaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród Polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. Po 123 latach niewoli nasza ojczyzna odzyskała wolność.

Drodzy Państwo!

Odnosząc się z szacunkiem do dokonań naszych przodków musimy sobie zdać sprawę, że wolność człowieka i wolność kraju jest nie tylko darem, ale i odpowiedzialnym zadaniem. Musimy szanować ideały demokracji, aby ojczyzna była wspólna dla wszystkich Polaków. Jesteśmy zobowiązani także szanować wartości uniwersalne – tolerancję, życzliwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych, niesienie pomocy potrzebującym. Postrzegani jesteśmy jako naród bardzo gościnny, dlatego też w domu o nazwie Polska powinno być miejsce dla wszystkich, którzy wybrali ją jako swoją Ojczyznę.

Szanowni Państwo,
105 lat, które minęły od tamtych wydarzeń, ukazują zmieniający się i ewoluujący kraj, dzisiaj wolny i niepodległy. Nie mamy pewności, ale możemy mieć nadzieję, iż spełniamy wolę i oczekiwania naszych przodków.
Rzetelna i wytężona praca podejmowana z myślą o dobru nas wszystkich, może być źródłem dobrobytu i ciągłego rozwoju naszej siedleckiej społeczności, naszej małej Ojczyzny.

Stojąc na Placu Wolności, czerpiąc z najpiękniejszych wzorców naszych poprzedników i mając świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności przed następnymi pokoleniami, oddajemy im dzisiaj cześć i honor. Świętując sto piątą rocznicę odzyskania niepodległości życzmy sobie nawzajem, by tradycja tego dnia budowała zgodę między nami, by przypominała, że największe cele osiągaliśmy tylko wówczas, gdy jednoczyła nas wspólna idea.
Żyjemy dziś w wolnym kraju o ustabilizowanej pozycji, kraju ludzi mądrych, wykształconych i przedsiębiorczych. Należymy do europejskiej wspólnoty państw. Sojusz wojskowy z NATO pozwala wierzyć w nasze bezpieczeństwo.

Jednakże za naszą wschodnią granicą trwa nieustający konflikt zbrojny, giną niewinni ludzie. Słyszymy o sytuacji w Izraelu, poprzez przekazy medialne dowiadujemy się o cierpieniu, bólu i śmierci tysięcy osób. Z tego miejsca chciałbym wyrazić ogromny szacunek dla wszystkich doświadczających wojennej tragedii, chylę czoło przed ofiarami zbrojnych agresji. Mam nadzieję, że nam dorosłym, naszym dzieciom i wnukom, nigdy mir domowy nie zostanie zakłócony w podobny sposób.

Jako wspólnota lokalna cieszymy się z obecności w Siedlcach 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Pragnę wyrazić słowa wielkiego uznania i szacunku dla Żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i wszystkich służb mundurowych za ofiarną służbę w obronie naszych granic i suwerenności naszej Ojczyzny.

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim obecnym za patriotyczną postawę. Dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi i czcigodnym kapłanom za dzisiejszą mszę świętą i wygłoszoną homilię, kompanii honorowej i orkiestrze wojskowej, kombatantom, żołnierzom, służbom mundurowym, pocztom sztandarowym, wszystkim delegacjom i służbom za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję dostojnym Gościom i Mieszkańcom za obecność.

11 listopada, zgodnie z naszą tradycją narodową, to wyjątkowe święto, pełne radości i optymizmu. Życzę więc wszystkim radosnego świętowania.

Dziękuję za uwagę.

oraz Szef sztabu 18 DZ płk Wacław Samocik.

Na Placu Wolności odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Na koniec zebrani goście złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku upamiętniającym wydarzenia sprzed 105 lat i zapalili symboliczne znicze pamięci.
Na uczestników czekał ciepły posiłek.

11 listopada odbyły się także biegi z okazji 105. rocznicy odzyskania Niepodległości, a w godzinach popołudniowych Wielka Motoparada Niepodległości.


W barwach narodowych rozbłysły: budynek Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2, Pałac Ogińskich, Kościół św. Stanisława i budynek CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Sala widowiskowa „Podlasie” i Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury.


Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/